Informacje

12 czerwca 2016

Co robić gdy odchodzi bliska osoba?

hacm507

Niezbędny jest udział lekarza. Może pomóc Państwu w tym zakład HADES: 41 344-39-44 lub należy wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112. Lekarz stwierdzi czy nastąpił zgon i wystawi kartę  zgonu.

Jest ona potrzebna do transportu zwłok oraz do przedstawienia w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu w celu uzyskaniu aktu zgonu. Można poprosić lekarza o środek na uspokojenie.

 

 

 

 

 •  Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej to następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy. Telefon do zakładu HADES: 41 344-39-44.
 •  Zakład przewiezie ciało do kostnicy.
 • Po podjęciu decyzji o powierzeniu przeprowadzenia koniecznych formalności i ceremonii pogrzebowych naszemu zakładowi potrzebne będzie dokonanie ustaleń dla konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej oraz podpisanie niezbędnych dokumentów, obejmujących uzgodniony zakres usług i naszej pomocy.
 • Potrzebne dokumenty to:
   •  karta zgonu, wystawiona przez lekarza
   • dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
   •  zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek emerytury lub renty, w przypadku, gdy osoba zmarła była emerytem lub rencistą.
 • Warto też rozważyć kontakt z psychologiem, który profesjonalnie może wesprzeć przejście przez ten jeden z najtrudniejszych okresów w życiu każdego człowieka.